Info

 

Generelt

Denne nettsiden er laget med utgangspunkt i egen kartlegging av sopp i kulturlandskapet i en del kommuner i Sunnhordland fra rundt år 2000 og frem til i dag. Den gir en god oversikt over de fleste artene som er funnet i denne regionen, og er med noen unntak, begrenset til funndata herfra. De aller fleste artene utgjør nyfunn for de ulike kommunene og har i stor grad bidratt til øket kunnskap om utbredelsen av disse soppgruppene i Sunnhordland.

Data om økologi er og i noen grad basert på lokale forhold.

Særlig vokssopper og jordtunger er godt dekket med funn av ganske mange ulike arter, mens rødsporesoppene er dårlig dekket.

De aller fleste artene har sin hovedutbredelse i gammelt kulturlandskap. Der dette ikke er tilfelle, er det beskrevet for de aktuelle artene.

Med unntak av noen få arter er alle artene funnet i Sunnhordland. Sandjordtunge (Sabuloglossum arenarium)  er ikke funnet her, og bildene er fra Sola i Rogaland. Det samme gjelder fjelljordtunge (Geoglossum montanum) der bildet er fra Lakselv.

 

 

Alle bilder med unntak av noen få er tatt av undertegnede. Bilder av praktrødspore (Entoloma bloxamii)  er tatt av Asbjørn Knutsen. Bildet av eggul vokssopp(Hygrocybe citrinopallida) er tatt av Siv Moen og bildet av rosa køllesopp (Clavaria rosea) av Bjørn Moe.

 

Bruk av nettsiden

Nettsiden er mer eller mindre selvinstruerende. Den er tilpasset skjermer på 17 tommer og mer, og bruk av mindre skjermer vil føre til en viss forskyving av skjermbildet.

 

Til venstre på hovedsiden er det en oversikt over hovedgruppene av sopp som er knyttet til kulturlandskapet. Ved å ”klikke” på et av bildene kommer en fram til en oversikt med små bilder over ulike arter innenfor hver gruppe. Ved å klikke på de enkelte bildene her kommer det frem et infoark om den aktuelle soppen. Det inneholder bl.a. en enkel beskrivelse, rødlistestatus og lenke til Norsk soppdatabase og artskart som viser utbredelsen av soppen.

 

Hovedsiden har og lenker til enkle beskrivelser av de ulike soppgruppene og generelt om sopp i kulturlandskapet. Disse lenkene er knyttet til navnet til hovedgruppene og til hovedoverskriften på siden.

 

Det er også laget et billedgalleri som viser et utvalg bilder av de forskjellige artene.

Ved å klikke på artsnavnet når en er i billedgalleriet får en se bildene i større format.

Billedgalleriet kan en komme til direkte fra hovedsiden eller fra hvert infoark. om de ulike artene.

 

Nettsiden er under utvikling og noen grupper er foreløpig ikke ferdigbehandlet.

Kommentarer og forslag til videre utvikling mottas med takk

 

 

 

Per Fadnes

Høgskolen Stord/Haugesund, 2013

Høgskolen på Vestlandet, 2017

per.fadnes@hvl.no

 

Copyright © Per Fadnes, 2013.

Det må ikke kopieres fra denne nettsiden i strid med åndsverkloven og fotografiloven.

 

Sist oppdatert:: 25.06.2023