Kantarellvokssopp                               Billedgalleri    Hjem

(Hygrocybe cantharellus) (Schwein.)Murrill

 

DSC_5532.JPG

                                                                                                                                                         ©Per Fadnes

 

Kantarellvokssopp er en relativt liten oransje til rød vokssopp med sterkt nedløpende skiver. Hatten er skjellet eller filtet og kan ha litt fettaktig preg.

Som oftest lett kjennelig på de nedløpende skivene særlig hos eldre eksemplar.

Vokser ofte i knipper

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Liten, opp til 30mm,

Unge eksemplarer

Ofte halvkuleformet med nedbøyd kant.

Seinere ”kantarell-formet” – traktformet Hatteoverfate tørr og med skjellet.

Rød-orange til gul

Tydelig ned-løpende, og på unge eksemplar.

Lyse, men blir etter hvert mer gulorange

Tynn, opp til 60mm,

Tørr, ofte med samme farge som hatten.

Liten mønjevoks-sopp men denne har ikke nedløpende skiver.

Mørkskjellet vokssopp men denne har tydlige mørke skjell på hatten.

 

Økologi/Indikatorverdi: Kantarellvokssopp er ganske vanlig i beitemark og har derfor begrenset indikatorverdi. Den ser ikke ut til å ha det store kravet til geologi og er funnet både på rike og fattige lokaliteter.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juni til begynnelsen av november med tyngdepunkt i august-september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

 Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.