Kjeglevokssopp                                  Billedgalleri            Hjem

(Hygrocybe conica)  (Scheff.: Fr.) P. Kumm.

 

©Per Fadnes

 

Kjeglevokssopp er meget vanlig og ganske lett å kjenne igjen på den gule fargen som ganske fort anløper i svart. Soppen er stor og har som oftest en kjegleformet hatt og en fibret stilk.

Kjeglevokssopp hører til underslekt Hygrocybe. Denne gruppen kjennetegnes med regulære tramaceller, som betyr at cellene i skivene har en størrelse på 200-1000 µm eller mer.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Stor, opp til 100mm brei. Først kjegleformet siden mer utbredt. Hatteranden blir ofte oppsplittet. Variabel farge fra gul til rødlig men anløper alltid i svart når den blir gammel.

Frie eller tilheftet. Først lyse til gulige, seinere mørke til svarte.

Sporer 8-10 µm, vanligvis ellipsoide, men svært variable i form.

Opp til 100 mm sylinderformet.

Lengdefibret fuktig etter hvert tørr.

Svartner med alderen.

Svært karakteristisk med sitt gradvise anløp i svart både på hatt og stilk.

Flammevokssopp, men den svartner ikke.

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Kjeglevokssopp har ingen indikatorverdi. Den er lite kravstor og kan finnes som eneste vokssopp i beitemarker som er blitt gjødslet. Geologien ser ikke ut til å spille noen rolle.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juni til midten av desember med tyngdepunkt i august-september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.