Kobbertunge                       Billedgalleri    Hjem

(Microglossum fuscorubens) Boud.

 

©Per Fadnes

 

Kobbertunge er en jordtunge med olivenbrune farger og ofte lysere stilk. Størrelse 2-5cm.

Selve tallus er ofte noe oppblåst og vridd med innbuktninger.

Mikroskopisk er denne jordtungen nesten identisk med oliventunge, og det diskuteres derfor om dette egentlig er samme art. Som de andre jordtungene innfor slekten Microglossum har den ufargete (hyaline) sporer uten tverrvegger med en størrelse på 10-12 µm. Dette er mindre enn for de andre Microglossum-artene grønntunge og vrangjordtunge.

 

Økologi/Indikatorverdi: Kobbertunge er en ganske sjelden jordtunge som ofte vokser på lokaliteter med en rekke andre sjeldne beitemarksopp så kalte ”hot spots” og dermed høy naturverdi. Den ser ut til å foretrekke kalkrike områder. Den er sjelden på landsbasis og funnene gir ikke noe klart bilde av utbredelsen i Norge.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til begynnelsen av november med tyngdepunkt i september og oktober

 

 

Rødlistekarakter: VU - sårbar

Kobbertunge står ikke på de andre nordiske rødlistene sannsynligvis fordi den betrakt-

es som en varietet av oliventunge.

 

Norsk soppdatabase                                                        Utbredelseskart

 

Referanser:           

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.