Krittvokssopp                                                                  Billedgalleri                    Hjem

(Cuphophyllus virgineus) (Wulfen) Kovalenko

(Hygrocybe virginea) (Wulfen: Fr.) P.D. Orton & Watling

 

                    ©Per Fadnes

 

Krittvokssopp er en liten til mellomstor vokssopp. Hele soppen er hvit på farge med tydelig nedløpende skiver. Vokser ofte flere sammen i knipper.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 70mm 

Hvit/elfenben til kremfarget.

Litt klebrig, hygrofan Hvelvet etterhvert avflatet ofte nedsunket i midten.

Gjennomskinnelig kantstriper

 

Kort til langt nedløpende

Hvite, noen ganger gaffelgreinet

Kraftig, opp til 60mm sylinderformet eller tilspisset. Tørr, glatt, hvit

Russelærvokssopp men denne lukter karakteristisk av einer. Hvit eng-vokssopp men denne er ofte kraftigere.

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Krittvokssopp er en ganske vanlig vokssopp på beitemark og kan forekomme i store mengder. Ser ikke ut til å ha store krav til jordsmonn og geologi. Den har ingen spesiell indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til begynnelsen av desember med tyngdepunkt i september-oktober.

 

  

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.