Limvokssopp                             Billedgalleri          Hjem

(Hygrocybe glutinipes) (J.E. Lange) R. Haller Aar.

 

©Per Fadnes

 

Limvokssopp er en liten gul vokssopp. Hele soppen er svært slimet og henger ofte fast i fingeren når en tar i den.

 

Limvokssopp hører til underslekt Hygrocybe. Denne gruppen kjennetegnes med regulære tramaceller, som betyr at cellene i i skivene har en størrelse på 200-1000 µm eller mer. Dette sammen med den "slimete" konsistensen er et godt kjennetegn.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 25 mm brei.

Gul/oransje, sterkt slimet.

Ofte etter hvert lysere i kanten og gjennomskinnelig

 Klokkeformet - avflatet noen ganger med oppbøyd hattekant.

Bredt tilvokste til kort nedløpende, gulhvite, ofte med lysere egg.

Sporer ellipsoide, nesten runde eller bønneformete, 7-8µm.

Tynn opp til 40mm Rett, lang, sylinderformet

Meget sterkt slimet

(vanskelig å holde)

 

Gul limvokssopp men denne har forslimet skiveegg og korte celler i skivene.

Mikroskopisk skilles limvokssopp lett fra andre små gule sopper.

 

Indikatorverdi: Limvokssopp er ikke spesielt vanlig og var tidligere rødlistet, men er nå tatt ut av rødlisten. I Sunnhordland er den funnet i kalkrike beitemarker/strandenger der den vokser sammen med andre sjeldne og kravstore beitemarksopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i september.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

VU - sårbar

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.