Liten mønjevokssopp                                  Billedgalleri          Hjem

(Hygrocybe miniata) (Fr.: Fr.) P. Kumm.

 

                                                                                                                                                                                                     ©Per Fadnes

 

 

Liten mønjevokssopp er en svært karakteristisk sopp i beitemarker. Den er relativt vanlig og svært vakker med sine oransje til oransjerøde farger. Vokser ofte flere sammen i knipper. Den er mindre enn sin ”storebror” Mønjevokssopp og har en tørrere og mer skjellet hatt

 

 

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Liten, opp til 50mm

Tørr.  Oransjerød  med gul hattekant ofte mer eller mindre gul

Fint skjellet overflate, ofte nedtrykt på midten.

 

Bredt tilvokste og noen ganger med nedløpende tann

Rødlig opp mot hatten og blekere gul/oransje egg.

Sporene relativt små, ca 7,5µ.

Tynn, opp til 50mm

Ofte noe bøyd.

Tørr og glatt ofte med silkeglans.

Mønjevokssopp, men denne er større med slimete hatt uten skjell. Brunfnokket vokssopp, men denne er ofte mer rød og kommer mye tidligere

Andre skjellete orange vokssopper f.eks. kantarell-vokssopp

 

Økologi/Indikatorverdi:  Begrenset indikatorverdi siden den er ganske vanlig.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av november med tyngdepunkt

i september-oktober.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.