Lutvokssopp                                   Billedgalleri          Hjem                              

(Neohygrocybe nitrata) (Pers.) Wünsche

(Hygrocybe nitrata) (Pers.) Kovalenko

 

DSC_0787.JPG

 

 

Lutvokssopp er en liten til mellomstor vokssopp med tydelig brun litt skjellet hatt og med lysere glatt stilk med noe brunt-grått skjær. Den har en karakteristisk kloraktig lukt.

 

 

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 70 mm. Ofte mørk grå til brun, tørr. Hattehud sprekker ofte opp.

Kloraktig lukt.

Lyse og tydelig i kontrast til hatten. Fjerne, buete, smalt til bredt tilvokste.

Opp til 60 mm, ofte kortere enn diameteren på hatten. Tørr, glatt, ofte med gråbrune nyanser.

Rødnende lutvokssopp, men denne har oftest lysere hattehud og skivene rødner ved berøring. Lukter også kloraktig.

 

Økologi/Indikatorverdi: Lutvokssopp var fram til siste rødliste (2010) ikke rødlistet, men ble likevel sett på som en god indikator for beitemarker med stort artsmangfold av sjeldne arter. Den vokser ofte på rike til middels rike beitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august-september.

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

NT – nær truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.