Microglossum nudipes Boud.                 Billedgalleri       Hjem

 

 

©Per Fadnes

 

M. nudipes er en jordtunge med mørke grønne til brunlige farger. Størrelse 2-5cm.

Selve tallus kan være noe vridd med innbuktninger. Stilken er ofte mer blågrønn enn resten av jordtungen.

M. nudipes kan forveksles med den langt vanligere Grønntunge, men denne har skjellet stilk som kan sees i lupe. Den har også tidligere blitt beskrevet som oliventunge.

Mikroskopisk er denne jordtungen nesten identisk med kobbertunge og oliventunge, men ved DNA analyser kommer den ut som egen art. Som andre jordtungen innfor slekten Microglossum har den ufargete (hyaline) sporer uten tverrvegger. Sporene har en størrelse på 10-12 µm. Dette er mindre enn for grønntunge og vrangjordtunge. Innefor de grønnbrune kan det nok være flere arter som må avklares vha DNA analyser.

 

Økologi/Indikatorverdi: Microglossum nudipes er en ganske sjelden jordtunge som ofte vokser på lokaliteter med en rekke andre sjeldne beitemarksopp så kalte ”hot spots”. Slike områder har høy naturverdi. Den er sjelden på landsbasis og funnene gir ikke noe klart bilde av utbredelsen i Norge. Ser ut til å foretrekke kalkrike beitemarker. Den er ikke foreløpig rødlistevurdert fordi den tidligere har blitt tatt for oliventunge.

 

 

Rødlistekarakter: ?

 

 Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

?

?

?

 

  Utbredelseskart

 

Referanser:

Moingeon, S & J.M. 2004. Contribution à l'etude des Geoglossacae à spores hyalines

Miscellanea Mycologica n 80-81.