Mellomlodnetunge                           Billedgalleri     Hjem

(Trichoglossum variabile) (E.J. Durand) Nannf.

 

DSC_5876.JPG

©Per Fadnes

 

Mellomjordtunge  minner om svartlodnetunge, men har variabel septering av sporene. Arter av Trichoglossum med variabel septering er beskrevet flere ganger i litteraturen. Det mest vanlige antall septa i sporene hos mellomlodnetunge skal være 11, men det kan og være færre. Det ikke gjort DNA-analyser av denne jordtungen og spørsmålet melder seg derfor om dette egentlig er en god art, eller om det i realiteten er en svartlodnetunge som er umoden eller en hvor septeringen av sporene har utviklet seg unormalt. Mellomlodnetunge beskrives imidlertid som en egen art i den nye norske rødlisten fra 2010.

 

Økologi/Indikatorverdi. Mellomlodnetunge foretrekker trolig gamle, kalkrike beitemarker. Det er kun gjort 5 funn av denne i Norge og de aller fleste er fra Bømlo i Hordaland.

 

Rødlistekarakter: EN-Sterkt truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

Ikke listet

Ikke liste

                                         

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes Per. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA. 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.