Mønjevokssopp                           Billedgalleri           Hjem

(Hygrocybe coccinea) (Schaeff.: Fr) P. Kumm.

 

                ©Per Fadnes

 

Mønjevokssopp er en middels stor kraftig rød vokssopp med klebrig til slimet hatt, tørr og glatt stilk og bredt tilvokste skiver. Den vokser ofte mange sammen i knipper og kan være svært tallrik når den først forekommer.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

D:10-60mm,

Blodrød,

Klebrig til slimet (regn) Klokkeformet - avflatet etter hvert med

+/-pukkel,

Variabel form

Bredt tilvokste

 +/- nedløpende med tann

Rødlige, blekere rand, sjelden gule

20-70x3-6mm,

Tørr, glatt ofte silkeglinsende

Farge som hatt, sylinderformet

På store eksemplar sammentrykt med lengdefure

Skarlagenvokssopp men denne har smalt tilvokste skiver og fibret stilk

Rød honningvoks-sopp men denne har smalt tilvokste skiver og lukter honning.

 

 

Indikatorverdi: Mønjevokssopp er en ganske vanlig vokssopp på beitemark og kan forekomme i store mengder. Den har ingen spesiell indikatorverdi. Den ser ikke ut til  å stille bestemte krav til geologi.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til begynnelsen av desember med tyngdepunkt i september.

 

  

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.