Mørkskjellet vokssopp                            Billedgalleri         Hjem

(Hygrocybe turunda) (Fr.: Fr.) P. Karst

 

H. turunda DSC_2380.JPG

 

 

Mørkskjellet vokssopp er en liten gulorange vokssopp med karakteristiske mørke skjell på hatten og lyse nedløpende skiver.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 30mm, orange med tydelige mørke skjell mest inn mot sentrum. Hatt tørr, etter hvert flat, ofte  med bølgeformet hattekant.

Lyse, fjernstilte og nedløpende

Tynn, tørr og glatt, opp til 50mm lang, gul til gulorange

De mørke skjellene på hatten gjør den vanskelig å forveksle med andre.

 

 

Økologi/Indikatorverdi. Relativt sjelden i lavlandet, mer vanlig i høyden. Vokser ofte i beitemarker med mange andre sjeldne beitemarksopp og er derfor en god indikator for rike beitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i august-september.

 

Rødlistekarakter: VU sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

EN – sterkt truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.