Musserongvokssopp                             Billedgalleri          Hjem

(Cuphophyllus fornicatus) (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini

(Hygrocybe fornicata) (Fr.) Singer

 

DSC_0998.JPG

                        ©Per Fadnes

 

Musserongvokssopp er en middels stor sopp som i første omgang ikke minner helt om en vokssopp. Skivene er musserongaktige og den kan derfor gjerne bli tatt for en musserong. Hatten er lys med grå til brunlige farger mens stilk og skiver er lyse.

 

 

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 80 mm, Tørr og glatt, unge ofte fettaktige. Mørk brun-grå til lys grå

Hvelvet til avflatet, ofte med bred pukkel

Utrandet/buet, mer tettstilte og tynne enn andre vokssopper Hvite til mer grålig.

Opp til 70 mm sylinder- til kølleformet Tørr og fibret, fint skjellet.

Små til mellomstore grå musseronger

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Musserongvokssopp er ikke særlig vanlig og er i Sunnhordland kun funnet på noen få plasser. Da vokser den ofte i til dels kalkrike beitemarker med mange andre sjeldne og rødlistede sopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av august til midten av desember med tyngdepunkt i oktober.

 

Rødlistekarakter: VU vulnerable

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

VU – sårbar

NT - nær truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.