Myrvokssopp                        Billedgalleri                 Hjem

(Hygrocybe coccineocrenata) (P.D.Orton) M.M. Moser

 

©Per Fadnes

 

Myrvokssopp er en liten rødorange sopp med fint mørkskjellet hatt og vokser i fuktige områder.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

D: 6-20mm først hvelvet siden avflatet og noe nedtrykt i midten. Tørr og fint mørkskjellet

Skivene tydelig nedløpende, lyse til svakt gulige.

15-70x2-4 mm

Lang og tynn med samme farge som hatten

Mørkskjellet voks-sopp men vokser vanligvis mer fuktig i torvmose

 

Økologi/Indikatorverdi: Vokser i fuktige omgivelser, gjerne i torvmose i beitemarker, ellers på kalkrike lokaliteter. Sjelden med få funn i Hordaland.

Uregelmessig fruktifisering? Indikatorverdi ukjent.

 

Funnperiode i Norge: August-september

 

Rødlistekarakter: Ikke listet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.