Plommekøllesopp                          Billedgalleri     Hjem

(Clavaria greletii) Boud.

 

DSC_5481 Clavaria cf purpurea (3).JPG

                                                                                                                                         ©Per Fadnes

 

Plommekølle er blågrå på farge ofte sammentrykt i lengderetningen. Her med en tydelig fure. Fruktlegemene er 2-4 cm lange ofte avsmalende mot spissen. Plommekølle kan i første omgang minne om en jordtunge, men verken farge eller stilk stemmer. Jordtungene har ofte tydelig stilk mens hos plommekølle er det vanskelig å skille stilken fra resten av fruktlegemet.

Mikroskopisk skiller den seg klart fra jordtungene med sine små ellipsoide sporer ned størrelse ca. 8 x 6µm.

 

Økologi

Vokser vanligvis i naturbeitemark og andre åpne grasmarker, men kan også vokse på åpne områder i skog. Disse ble funnet i sandyner på Sola, Rogaland sammen med flere andre typiske beitemarksopp. Plommekølle er ganske sjelden i Norge med bare et fåtall funn.

Plommekølle ble for første gang funnet i Sunnhordland høsten 2016, nærmere bestemt på Nautøya i Stord kommune. Dette er eneste funn på Vestlandet foruten det på Sola.

 

 

Rødlistekarakter: VU – sårbar

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU – sårbar

ENsterkt truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. NordsvampCopenhagen. s. 244

  

Roberts, P. 2009. Black and brown Clavaria species in the British Isles.

        Field Mycology 8(2). p. 59-62