Puslejordtunge                          Billedgalleri       Hjem

(Hemileucoglossum pusillum) V. Kučera; Fedosova & Araozo, sp.nov

    ©Per Fadnes

 

Puslejordtunge  er som navnet sier en lite og «puslete» jordtunge på 2-3 cm. Den er typisk smalt tungeformet med tydelig adskilt hode. Den er tett besatt av små hår (setae) på stilken, særlig øverst, og kan på den måten ha noen likhetstrekk med slekten Trichoglossum. Den er nylig beskrevet fra Norge (Fadnes et al. 2021) der den kun er funnet på en lokalitet, Hovaneset på Stord. Den er ellers kun kjent fra fem lokaliter i Spania og to i Slovakia.

Mikroskopisk har den små seint modne sporer (50-60 µm) med varierende antall tverrvegger, i hovedsak 0-4. Parafysene er tydelig brungfarget i spissen, rette, smale og fjernt septerte.

 

Økologi/Indikatorverdi: Siden puslejordtunge kun er kjent fra en lokalitet er det vanskelig å si noe om indikatorverdi. På lokaliteten i Norge vokser den kalkrikt, og den er sannsynligvis sjelden. I den nye rødlsisten blir den listet som datamangel (DD).

 

 

Rødlistekarakter: DD - datamangel

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Fadnes, P, Kučera, V, Fedosova, AG, 2021. Hemileucoglossum pusillum, an

earthtongue new to Norway. Agarica 2021, vol. 42 s.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.