Rødgul småkøllesopp            Billedgalleri          Hjem

(Clavulinopsis laeticolor) (Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen

 

                                                           ©Per Fadnes

 

Rødgul småkøllesopp er en relativt vanlig køllesopp i beitemarker, selv om den ikke forekommer like ofte som de andre gule artene i samme slekt. Artene kan være vanskelig å skille i felt da den er ganske lik gul småfingersopp.

Fruktlegemet er smalt sylindrisk ofte noe sammenpresset og tilspisset i enden. Den blir opp til 6 cm lang og ca 4 mm brei. Sporene er ellipsoide, glatte med en tydelig apiculus.

 

Økologi

Rødgul småkøllesopp er relativt vanlig i beitemarker og har liten indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av august til begynnelsen av november.

 

 

 

Rødlistekarakter:  Ikke rødlistet

 

 

Nasjonal soppdatabase                                     Utbredelseskart

 

 

Referanser.

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. 2012. Clavulinopsis. I Knudsen, H. &

Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 247