Rød honningvokssopp                  Billedgalleri            Hjem   

(Hygrocybe splendidissima) (P.D. Orton) Svrcek

 

DSC_26  H

                ©Per Fadnes

 

Rød honningvokssopp er en stor kraftig vokssopp med klare røde farger, og er kanskje den vakreste av alle vokssopper. Den har tørr hatt og stilk, og stilken er ofte sammentrykt. Den har en karakteristisk honninglukt særlig når den tørkes.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Kraftig opp til 70mm. Klar rød. Tørr, men ofte glatt og kan ha gulfarget hattekant

Formen varierer fra kjegleformet til avflatet og noen ganger har den pukkel.

Honninglukt under tørking, men ikke så tydelig som honningvokssopp

Smalt tilvokste, buete, rødlige - oransje m/lys rand
Rødt kjøtt

Kraftig opp til 100 mm. Ofte uregelmessig sammentrykt/vridd

Rød/oransje ofte med gul basis. Tørr, matt (silkeglinsende)

Hul med gult/orange kjøtt

Skarlagenvokssopp men denne har mer klebrig og matt hatt og fibrete stilk.

Mønjevokssopp men den har klebrig hatt og bredt tilvokste skiver.

 

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Rød honningvokssopp er en ganske sjelden vokssopp som vokser i beitemark sammen med mange andre sjeldne beitemarksopp ofte på så kalte ”hot spots”. Soppen er en god indikator for svært gamle og sure lokaliteter (beitemarker).

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av august til midten av november med tyngdepunkt i oktober.

 

  

Rødlistekarakter: VU - sårbar

 

Global rødliste: VU -sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

VU - sårbar

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

Boertmann, David 2010. The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.

Global redlist, Mushrooms 2019: https://www.iucnredlist.org/search?query=mushrooms&searchType=species