Rødnende lutvokssopp                             Gallery           Home

(Neohygrocybe ingrata) (J.P. Jensen & F.H. Møller) Herink

(Hygrocybe ingrata) J.P. Jensen & F.H. Møller

 

DSC_0183

                                                    ©Per Fadnes

 

Rødnende lutvokssopp er en relativ stor brun vokssopp med tørr hatt og stilk. Soppen rødner i sår på stilk og skiver, og den har en karakteristisk såpelukt eller lukt av klor. Vokser ofte sammen i knipper.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Relativt kraftig opp til 60mm. Oker til oransjebrun med hvitaktig hattekant. Tørr og glatt, ofte nedbøyd hattekant

Svak klorlukt

Rødner i brudd

Smalt til bredt tilvokste

Utrandet

Breie og tykke, kremfargete seinere mer brunlige

Kraftig, opp til 110 mm - lengre enn hatten er brei.

Kremfarget til mer brunlig.

Luktvokssopp men denne har kraftigere lukt og rødner ikke i brudd

 

Økologi/Indikatorverdi: Rødnende lutvokssopp er en ganske sjelden vokssopp som vokser i mer eller mindre kalkrike beitemarker ofte sammen med mange andre sjeldne beitemarksopp. Soppen er en god indikator for verdifulle lokaliteter.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: VU – nær truet

 

Global rødliste: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU – sårbar

EN – sterkt truet

EN – sterkt truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.

Global redlist, Mushrooms 2019: https://www.iucnredlist.org/search?query=mushrooms&searchType=species