Rødskivevokssopp                            Billedgalleri         Hjem

(Hygrocybe quieta) (Kühner) Singer

 

©Per Fadnes

 

Rødskivevokssopp er en relativt stor gulig vokssopp, fettaktig med noe matte farger. Den har tydelig rødfarge på skiver og på toppen av stilken. Kan ha en svak lukt (teger).

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 80mm

Gul til oransjegul

Tørr, unge eksemplar kan være fettete

Klokkeformet - hvelvet/avflatet

Kan ha pukkel som gammel.

Smalt/bredt tilvokste/utrandet

Brede og buet, Oransje.

Korte celler i skivene (150µm).

Sporer ellipsoide, mange tydelig innsnørt, 7-9µm.

30-90mm lang Tørr/glatt, gul ofte med oransje topp Sylindrisk buktet på yngre, gamle ofte sammentrykt/furet.

Stilk hul og skjør

 

Små eksemplar kan forveksles med Skjør vokssopp men denne har klebrig hatt og klart gule farger.

Honningvokssopp Men denne lukter honning
Gul vokssopp men denne er klebrig med klare gule farger

 

Økologi/Indikatorverdi: Rødskivevokssopp er relativt sjelden. Den har høy indikatorverdi og vokser ofte sammen med andre sjeldne beitemarksopp på områder med høy naturverdi og helst med rike bergarter gjerne med kalk.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i oktober.

 

 

Rødlistekarakter: NT - Nær truet     

 

Andre nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

VU – sårbar

Ikke listet

 

 

Utbredelsesart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.