Rosakøllesopp                                           Hjem

(Clavaria rosea) Dalman: Fr.

 

                                                                                                                                         ©Bjørn Moe

 

Rosakøllesopp er lys rosa til lilla-rosa på farge og består av opp til 70mm ugreinete fruktlegemer med avrundet topp. Glatt eller noe ruglete fruktlegemer.

Sporene er ellipsoide med størrelse 5-8x 2-3µm.

 

Økologi

Vokser i ugjødslete grasmarker gjerne på litt kalkrike områder, men er og funnet i skog.

Den er ganske sjelden, og i hovedsak funnet på Vestlandet

Eneste kjente forekomst i Hordaland er på Nesheim i Sveio.

 

 

Rødlistekarakter: VU – sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

 NT - Nær truet

EN – sterkt truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. NordsvampCopenhagen. s. 244