Rosa vokssopp                                                        Billedgalleri            Hjem

(Porpolomopsis calyptriformis) (Berk.) Bresinsky

(Hygrocybe calyptriformis) (Berk. & Broome) Fayod

 

                                                                                                                                             ©Per Fadnes

Rosavokssopp er en relativt stor sopp med rosa til lilla hatt som er spiss kjegleformet og som ofte sprekker opp.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 70mm, først kjegleformet siden utbredt med oppsprukket hatt.  Spiss pukkel og klebrig overflate

Oftest lysere enn hatten, frie.

Lange tramaceller.

Ofte svært lang - opp til 120mm. Hvit til blek rosa, glatt, fibret.

Ingen

 

Økologi/Indikatorverdi: Rosa vokssopp er en av de sjeldneste vokssoppene vi har i Norge. Den er tydelig en kystbundet art og finnes kun langs kysten av Vest Norge. Den er relativt mer vanlig i England. Det er vanskelig å si noe om indikatorverdi siden den er funnet så få plasser.
Den er funnet flere plasser i Hordaland, bl.a. på Totland i Bømlo der den ble funnet i 2003 og har ikke blitt gjenfunnet siden

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av september til midten av oktober med tyngdepunkt i september

 

Rødlistekarakter: CR – kritisk truet

 

Global rødliste: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

CR – kritisk truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.

Global redlist, Mushrooms 2019: https://www.iucnredlist.org/search?query=mushrooms&searchType=species