Røykkøllesopp                           Billedgalleri         Hjem

(Clavaria fumosa) Pers. :Fr.

 

DSC_0219 Clavaria fumosa 101006.JPG

                                                                                                                                       ©Per Fadnes

 

Røykkøllesopp vokser i tette tuer og blir ofte hule når de blir eldre. De har en grå-blå farge og er ofte bøyd i spissen.

De enkelte fruktlegemene blir opptil 10 cm lang og rundt 0,5 cm breie.

 

Økologi

Røykkøllesopp vokser oftest i ugjødlset beitemark ofte sammen med andre sjeldne og rødlistede sopp.

Den er ikke årviss, og det kan ta to til fem år mellom hver gang den viser seg på samme lokalitet.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til begynnelsen av november med tyngdepunkt august og september

 

 

Rødlistekarakter: NT - nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT - nær truet

EN – sterkt truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. NordsvampCopenhagen. s. 244