Russelærvokssopp                           Billedgalleri           Hjem

(Cuphophyllus russocoriaceus) (Berk. & T.K. Mill) Bon

(Hygrocybe russocoriacea) (Berk. & T.K. Mill) P.D. Orton & Watling

 

                    ©Per Fadnes

 

Russelærvokssopp er en liten hvit vokssopp med karakteristisk lukt av einer (russelær). Vokser ofte sammen i knipper.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Liten, opp til 30mm. Noe klebrig til fuktig,

Elfenbenhvit - blek okerbrun

Gjennomskinnelig stripet i hattekant Hygrofan og blekere veduttørring

Kort/lang nedløpende

Hvitaktige

Sterk lukt av einer

Tynnstilket, opp til 40mm. Sylinderformet eller tilspisset

Tørr og glatt ofte litt silkeaktig.

Farge som hatten

Krittvokssopp men den er ofte mer hvit og har ingen karakteristisk lukt.

 

 

Indikatorverdi: Russelærvokssopp er ikke så vanlig, men har sannsynligvis begrenset indikatorverdi. Vokser oftest i kalkrike beitemarker.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av august til midten av desember med tyngdepunkt i oktober.

  

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

NT – nær truet

NT – nær truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.