Sandjordtunge                            Billedgalleri         Hjem

(Sabuluglossum arenarium) (Rostr.) Hustad, A.N. Mill., Dentinger & P.F.

(Geoglossum arenarium) (Rostr.) Lloyd

 

DSC_5504 G. arenarium (7).JPG

©Per Fadnes

 

 

Sandjordtunge består av små flate sammentrykte fruktlegemer ofte ikke mer en et par cm høye. Stilken er svært kort ofte noe skjellete og kan være vanskelig å skille fra selve hodet. Sporene er små (25-40), fargeløse (hyaline) og uten tverrvegger.

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Sandjordtunge er ganske sjelden i Norge.

Den vokser på åpen sandrik jord og sanddyner sammen med krekling (Empetrum nigrum) og noen ganger med torvkøllesopp (Clavaria argillaceae), gjerne der det beiter dyr.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til slutten av oktober

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

 

Utbredelsekart

 

 

Referanser:

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.