Sauevokssopp                                             Billedgalleri          Hjem

(Neohygrocybe ovina) (Bull.: Fr.) Herink

(Hygrocybe ovina) (Bull.: Fr.) Kühner

                    ©Per Fadnes

 

Sauevokssopp er en kraftig grov vokssopp med mørke farger og skjellete hatt. Kjøttet rødmer ved skade.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Kraftig, opp til 90mm

Tørr og glatt, fettaktig.

Gråbrun - blygrå

Ofte grovskjellet

 

Smalt tilvokste.

Bøyde, ofte tjukke.

Grålige, lysere enn hatten.

Rødner i sår.

Kraftig, opp til 120mm Uregelmessig sylinderformet til kølleformet. Noen ganger tjukkere på midten

Farge som hatten

Svært karakteristisk – vanskelig å forveksle med andre.

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Sauevokssopp er en meget sjelden vokssopp og er kun funnet på områder med høy naturverdi. Den vokser ofte sammen med mange andre kravfulle og sjeldne beitemarksopp på så kalte ”hot spots”. Den ser ut til å foretrekke beitemarker med noe kalk.

 

Funnperiode i Norge:  Fra begynnelsen av august til begynnelsen av oktober med tyngdepunkt i september.

 

  

Rødlistekarakter: VU – sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU - sårbar

EN – sterkt truet

EN – sterkt truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.