Seig vokssopp                              Billedgalleri             Hjem

(Gliophorus laetus) (Pers.: Fr.) Herink

(Hygrocybe laeta)  (Pers.: Fr.) P. Kumm. var laeta

 

                    ©Per Fadnes

 

Seig vokssopp er en relativt liten sterkt slimet vokssopp. Den har oransjebrune farger og skiveeggen er forslimet.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Liten, opp til 50mm, Orangebrun til orange med blekere hattekant.

Hygrofan

Sterkt slimet

Gjennomskinnelige kantstriper som fuktig

Vanligvisnedløpende Hvit til grå/lillagrå

Forslimet skiveegg (lupe)

Lang og tynn, opp til 60 mm. Bruskaktig

Samme farge som hatt eller mer gul.

Sterkt slimet

Lukt brent gummi.

Gul limvokssopp men denne er ganske sjelden og oftest mer klarere gul

 

 

 

Økologi/Indikatorverdi: Seig vokssopp er en av de vanligste vokssoppene i kulturlandskapet og synes å være relativt tolerant overfor gjødsling. Den vokser ofte sammen i store knipper. Den har ingen indikatorverdi. Den er stort sett funnet på alle undersøkte lokaliteter og ser ikke ut til å ha noen preferanse til geologi.

 

Forekomst i Norge: Fra midten av juli til begynnelsen av november med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.