Sitronskivevokssopp                Billedgalleri                Hjem

(Hygrocybe spadicea) (Scop.) P. Karst.

 

©Per Fadnes

 

Sitronskivevokssopp er en relativt stor klart brun vokssopp med karakteristiske gule farger på skivene. Hatten er fint fibret.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 80 mm, tørr. Starter ofte som kjegleformet men blir etter hvert utbredt/ hvelvet med oppsplittet kant. Klebrig, i regnvær slimet

Frie, klart gule til mer orange hos eldre eksemplar.

Opptil 90 mm.

Gul. Tydelig grovt fibret med gule farger

Ingen forvekslingsarter

 

Økologi/Indikatorverdi: Sitronskivevokssopp er svært sjelden og ser ut til å ha en svært uregelmessig fruktifisering fra år til år. Den vokser på tørre ofte sydvendte kalkrike beitemarker og er nok en sørlig art. Test

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til begynnelsen av november med tyngdepunkt i august/september. Den er foreløpig ikke funnet i Hordaland.

 

 

Rødlistekarakter: VU – sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU – sårbar

VU – sårbar

EN – sterkt truet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.