Skarlagenvokssopp                             Billedgalleri       Hjem

(Hygrocybe punicea) (Fr.: Fr.) P. Kumm

 

                        ©Per Fadnes

 

Skarlagenvokssopp er den største av vokssoppene. Den har en mørk rød delvis slimet hatt og en kraftig fibret stilk som er hvit inni og ikke hul.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Stor og kraftig opp til 150mm

Mørk rød, slimet.

Klokkeformet til avflatet. Ofte med bred pukkel.

Fjerne, smalt tilvokste

Ferskenfarget til brunlige

Purpurskjær

Gulig egg

Tykk, opp til 150mm

Tørr, oransje til røfdlig. Sylinderformet med kraftig og karakteristisk fibret overflate Hvit nederst og inni - ikke hul.

Mønjevokssopp men denne har tilvokste skiver.

Rød honningvoks-sopp som har tørr hatt. Ingen av disse har fibret stilk som skarlagen-vokssopp

 

Økologi/Indikatorverdi: Skarlagenvokssopp er ikke helt uvanlig, men vokser ofte på områder med høy naturverdi sammen med andre sjeldne beitemarksopp. Den ser ut til å stille mindre krav til geologi men er i Sunnhordland i hovedsak funnet på rike lokaliteter..

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til slutten av desember med tyngdepunkt i september-oktober.

 

  

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

VU – sårbar

Ikke listet

 

 

UtbredelseskartS

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.