Skifervokssopp                               Billedgalleri         Hjem

(Cuphophyllus lacmus) (Schumach.) Bon

(Hygrocybe lacmus) (Schumach.) P.D. Orton & Watling

 

                                                        ©Per Fadnes

 

Skifervokssopp er en mellomstor grå vokssopp med tydelig nedløpende skiver og en lysere stilk som kontrast til hatt og skiver. Vokser ofte flere sammen i små knipper i mose.

 

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 60mm Grå/brungrå/gråblå

Hygrofan, klebrig- slimet i fuktig vær

Hvelvet seinere puklet

Nedløpende noen ganger gaffel-formede.

Brungrå til mørkegrå med lysere kant.

Ofte forbundet på tvers

Relativ tynn, opp til 70mm sylinderformet, tilspisset. Tørr og glatt

Hvit/kremfarget.

Gulfotvokssopp, men denne har tørrere hatt og gul stilkbasis

Grå vokssopp, men denne er mer brunlig, kraftig slimet og har mørkere stilk og ikke nedløpende skiver.

 

Økologi/Indikatorkarakter: Skifervokssopp er relativt sjelden. Den har få funn i Sunnhordland. Den indikerer høy naturverdi og vokser ofte sammen med andre sjeldne beitemarksopp. Den er i Sunnhordland stort sett funnet på lokaliteter med rik geologi, gjerne med innslag av kalk.

 

Forekomst i Norge: Fra slutten av juli begynnelsen av november med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: NT nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VUsårbar

EN – sterkt truet

NT nær truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.