Skjelljordtunge                           Billedgalleri      Hjem

(Geoglossum fallax) E.J. Durand

Figur 2 Fadnes.JPG

                       ©Per Fadnes

 

Skjelljordtunge kan bli relativt stor med fruktlegemer opp til 10cm. Den hører til de skjellete jordtungene og dermed til en gruppe som kan være vanskelig å bestemme.

De er typisk tungeformet, relativt breie med en smalere stilk. Fargen er svart til brun. Stilken er tett besatt av små skjell som lett kan sees i lupe. Den er en av våre vanligste jordtunger, og kan forekomme i store mengder i beitemarker om høsten. Den vokser i mose.

Skjelljordtunge er ikke lett å bestemme selv med mikroskopering, men pga sin vanlighet er det stor sjanse for å finne den.

 

Økologi/Indikatorverdi: Skjelljordtunge er vanlig i ugjødslete beitemarker, den kan også finnes i veikanter der det tidligere har vært skog. Den har ingen spesielle krav til geologi. I Norge er den funnet i de fleste fylker. Indikatorverdien til denne soppen alene er nok ganske begrenset.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til midten av november med tyngdepunkt i september og oktober.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

 

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.