Skjør vokssopp                                 Billedgalleri               Hjem

(Hygrocybe ceracea) (Fr.) P. Kumm

 

DSC_0956.JPG

 

 

Skjør vokssopp er en relativt liten vokssopp med fuktig/klebrig hatt og tørr stilk. Skivene er bredt tilvokste ofte svakt nedløpende.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 30mm. Gul-orangegul, klebrig

Som ung ofte klokkeformet, etter hvert flat og nedtrykt i midten.

Bredt tilvokste til svakt nedløpende

Relativt tynne og tette, hvite til lyse gule.

Korte celler i skivene (100µm).

Sporer smale, ellipsoide og en del innsnørte, 6-8µm.

Tynnstilket opp til 50mm lang. Gul (lys) sylindrisk til flattrykt,

buktet, tørr og glatt ofte med en svak silkeglans

Liten vokssopp, men den har fuktig stilk og er mer orange

Gul vokssopp, men den har smalt tilvokste skiver, blir større og har en mer bruskaktig stilk.

Limvokssopp men denne har kraftig slimet stilk.

 

Økologi/Indikatorverdi: Ganske vanlig, men likevel ikke blant de vanligste vokssoppene. Vokser både på rike og fattige beitemarker og har begrenset indikatorverdi.

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av desember med tyngdepunkt i september-oktober.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.