Sleip jordtunge                                                       Billedgalleri          Hjem

(Glutinoglossum glutinosum) (Pers) Hustad, A.N.Mill.; Dentinger & P.F. Cannon

(Geoglossum glutinosum) Pers.: Fr

 

DSC_0082 G

                    ©Per Fadnes

 

Sleip jordtunge er en relativt liten jordtunge med størrelse opp til 5cm.

Den er klubbeformet, svart og hele soppen er svært sleip å ta på.

Den er derfor ganske karakteristisk og relativt enkel å bestemme i felt.

Den er ganske vanlig og kan forekomme i store mengder.

Mikroskopisk er den karakteristisk med lange tynne brune parafyser som ofte er aggregert i spissen og som ender i et hode som fortoner seg loddent. Sporene er brune med 0-7 tverrvegger (septa) og en størrelse på 60-90 µm.

G. glutinosum har seinere blitt inkludert i slekten Glutinglossum som inneholder en rekke arter (Hustad et al. 2013, Fedosova et. al. 2018). Hvilke arter vi har i Norge er derfor uklart.

 

Økologi/Indikatorverdi: Sleip jordunge er vanlig i ugjødslete beitemarker. Den ser ut til å trives på litt rikere lokaliteter, men er og funnet på fattigere områder. Siden den er en av de vanligste jordtungene er nok indikatorverdien til denne soppen alene begrenset, men den er viktig å få med i totalbildet av soppfloraen i et område.  I Norge ser den ut til å ha sin hovedutbredelse langs kysten av Vestlandet og ser ikke ut til å ha spesielle krav til geologi..

 

Funnperiode i Norge: Fra begynnelsen av august til slutten av november med tyngdepunkt i oktober

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

NT - nær truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Fedosova, A.G., Popov, E.S., Lizon, P., Kuchera, V. 2018 Towards an

           understanding of the genus Glutinoglossum with emphasis on the

Glutinoglossum glutinosum species complex (Geoglossaceae, Ascomycota).  Persoonia 41: 18-38.

Hustad, VP, Miller AN, Dentinger BTM, Cannon, PF, 2013. Generic

          circumscriptions in Geoglossomycetes. Persoonia 31: 101-111.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.