Spiss vokssopp                              Billedgalleri         Hjem

(Hygrocybe acutoconica) (Clem.) Singer                                

 

DSC_5104 H. acutoconica.JPG

©Per Fadnes

 

 

Spiss vokssopp har som navnet sier vanligvis en hatt med spiss pukkel. Stilken er tydelig fibret med samme farge som hatten, men ofte med en lys basis.

 

Spiss vokssopp hører til underslekt Hygrocybe. Denne gruppen kjennetegnes med regulære tramaceller, som betyr at cellene i i skivene har en størrelse på 200-1000 µm eller mer. Sporene til spiss vokssopp er også spesielt store - opp til 14 µm. Dette er viktige mikroskopiske kjennetegn.

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 50mm brei, vanligvis kjegleformet som ung og seinere ofte med spiss pukkel.

Overflate ofte slimet på unge eksemplar, seinere tørr og fibret.

Vanligvis frie, lyse, svakt gule til lys orange.

Sporer lange ellipsoide, noen ofte noe innsnørte

11-14µm.

Opp til 80mm , tørr, tydelig lengdefibret.

Gul vokssopp med spiss hatt, men den har ikke fibret stilk. Flammevokssopp, men den har tydelig skjellet hatt.

Kjeglevokssopp, men den anløper svart.

 

Økologi/Indikatorverdi: Spiss vokssopp vokser oftest på kalkrike lokaliteter, gjerne på sandrike områder. Den er ikke særlig vanlig og er i Sunnhordland bare funnet på noen få lokaliteter. Den har relativ høy indikatorverdi og vokser ofte på lokaliteter med mange andre ofte sjeldne beitemarkssopp.

 

Funnperiode i Norge: Fra Slutten av juni til midten av november med tyngdepunkt i august-september.

 

Rødlistekategori: Ikke rødlistet

  

 

Utbredelseskart

 

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.