Stanknarrevokssopp                  Gallery        Home

(Hodophilus foetens) (W. Phillips) Birkbak & Adamcik

(Camarophyllopsis foetens) (W. Phillips) Arnolds

 

DSC_0207 C. foetens 081006.JPG

 

Stanknarrevokssopp kan i første omgang minne om en vokssopp med sine tjukke fjernstilte skiver. Det er en relativt liten sopp og ofte vanskelig å få øye på. Vokser ofte mange sammen i klynger. Hatten er opp til 25 mm brei, brun og ofte klokkeformet. Stilken er smal ofte bøyd og opp til 50 mm lang.

Stanknarrevokssopp er lett kjennelig på sin karakteristiske lukt som er sterkt ubehagelig. Kan være vanskelig å få lukten av fingrene når en har tatt i den. Den bærer derfor sitt navn med rette.

Sporene er små, ca. 5 x 5 µm, oppblåste runde til ellipsoide og skiller seg og tydelig fra sporene til vokssoppene.

Slekten Hodophilus tilhører egentlig familien Clavariaceae.

 

Økologi

Alle funn av stanknarrevokssopp i Sunnhordland er gjort på baserike områder noe som også ser ut til å være normalt når det gjelder andre funn som er gjort.

Den er ikke årviss og det kan ofte gå år før en finner den igjen på samme voksested. Den vokser hos oss ofte i ugjødslete beitemarker, men er og funnet i skog. Den vokser normalt på lokaliteter med en rekke andre sjeldne beitemarksopp og er derfor en god indikator for verdifulle naturbeitemarker.

Soppen er relativt sjelden med få funn i Norge.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til begynnelsen av november med tyngdepunkt i september-oktober.

 

 

Rødlistekarakter: VU – sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

VU – sårbar

VU – sårbar

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Boertman, D. 2012. Camarophyllopsis. . I Knudsen, H. & Vesterholt, J. (red)

Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid

genera.Nordsvamp – Copenhagen. s 242.