Sumpvokssopp                                                              Hjem

(Hygrocybe substrangulata) (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling

 


    ©Per Fadnes

Sumpvokssopp er nesten identisk med liten mønjevokssopp, men kan best skilles fra denne på voksestedet og på de mye større sporene.

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

D: 5-50mm,

Oransjegul halvkuleformet, seinere avflatet

Tørr og fint skjellet men etterhvert nesten glatt

Bredt tilvokste +/- kort nedløpende

Gulige, brede og buktede

 

Opp til 40x4 mm,

Tørr, glatt og matt

Farge som hatt, sylinderformet nooen ganger sammentrykt

 

Liten mønje-vokssopp er svært lik men denne vokser ikke fuktig (i myr) og har mye mindre sporer

 

Økologi Sumpvokssop vokser på fuktige plasser gjerne i myr. Den har få funn på Vestlandet, og i Sunnhordland er den tidligere bare funnet på en lokalitet i Tysnes. Denne ble funnet i myr på Stolmen i Austevoll. 

Funnperiode i Norge Fra begynnelsen av juni til slutten av oktober med tyngdepunkt i september/oktober.

                                  
Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.