Svartdugget vokssopp                         Billedgalleri        Hjem

(Hygrocybe phaeococcinea) (Arnolds) Bon

 

DSC_0782.JPG

                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Svartdugget vokssopp er en mellomstor vokssopp med tørr rød hattoverflate og med et tydelig mørkt overtrekk som brer seg fra midten og utover.

 

Kjennetegn

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Relativt liten, opp til 25 mm. Rød og tørr. Svart overtrekk Halvkuleformet til avflatet ofte nedsunket på midten. Ofte gul i hattekant

Bredt tilvokste til nedløpende Karakteristisk rødt -laksefarget skjær.

Mikroskopisk kan en se hyfe-ender stikke ut fra skiveeggen.

 

Tynn, opp til 5mm Sylindrisk

Tørr, glatt, matt, rødaktig, av og til med silkeglans. Noen ganger sammentrykt og furet.

Det mørke overtrekket er spesielt.

Mønjevokssopp, men denne har klebrig hatt og lysere skiver

 

Økologi/Indikatorverdi: Svartdugget vokssopp er ikke blandt de vanligste vokssoppene og finnes ofte på beitemarker med en rekke andre sjeldne og rødlistede sopp. Den er derfor regnet for å være en god indikator for artsrike lokaliteter. Den er funnet både på kalkrike og middels kalkrike lokaliteter.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til slutten av oktober med september som tyngdepunkt.

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av august til slutten av oktober med tyngdepunkt i september


Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

 Ikke listet

NT – nær truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.