Tinnvokssopp                             Billedgalleri                Hjem 

(Cuphophyllus atlanticus)(J.B. Jordal & E. Larss.)

 

DSC_2948.JPG

©Per Fadnes

 

Tinnvokssopp er en gråblå vokssopp med nedløpende skiver. Hatten er tørr og skifter ikke farge med været (ikke hygrofan).

 

Kjennetegn:

Hatt

Skiver

Stilk

Forvekslingsarter

Opp til 40mm

Hatten har ofte et blålig skjær ofte med lysere felt. Den kan ha innbøyd kant og noen ganger med antydning til pukkel.

Skivene er breie ofte nedløpende og gaffelgreinet. Farge som hatten men ofte noe lysere grå-blå.

Karakteristisk med små dråpe-formede sporer

Opp til 50 mm Ofte tilspisset i enden. Lysere enn hatten – grålig ofte med silkeskjær

Skifervokssopp og gulfotvokssopp kan minne om denne, men begge har fuktig til slimete hatt, gulfotvokssopp har i tillegg gult i basis av stilk.

 

Økologi/Indikatorverdi: Tinnvokssopp er en meget sjelden vokssopp som kun er funnet på noen få lokaliteter i Norge. De fleste er langs vestkysten av Norge. Den har høy indikatorverdi og vokser ofte på lokaliteter med mange andre sjeldne og rødlistede sopp. Den er funnet både på rike og litt mindre rike lokaliteter.

 

Funnperiode i Norge: Få funn i september til midten av oktober.

 

Rødlistekarakter: EN

 

Global rødliste: VU

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

EN – sterkt truet

Ikke listet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

 

Referanse:

David Boertmann.2010, The genus Hygrocybe, 2nd revised edition. Fungi of

Northern Europe vol. 1 Svampetryk, Danmark.

 Global redlist, Mushrooms 2019: https://www.iucnredlist.org/search?query=mushrooms&searchType=species