Trolljordtunge                        Billedgalleri          Hjem

(Geoglossum simile) Peck

 

                    ©Per Fadnes

 

Trolljordtunge har svarte fruktlegemer som kan bli opp til 8 cm lange. Fruktlegemene kan nok variere i form, men de vist på bildet har ganske oppsvulmet og innbuktet hode

Den vokser ofte i fuktige partier i beitemark gjerne sammen med vranglodnetunge og/eller sumpjordtunge.

Mikroskopisk kan den forveksles med sumpjordtunge, men den har karakteristiske tønneformete dobbeltceller i parafysene, noe en til dels også kan finne hos sumpjordtunge. Dynejordtunge kan og være en forvekslingsart, men den har helt ulik økologi.

Trolljordtunge har tidlig modne brune sporer med sju tverrvegger (60-100 µm)

 

Økologi/Indikatorverdi: Trolljordtunge er relativt sjelden men vokser ofte i beitemarker med mange andre sjeldne arter. Den foretrekker sure bergarter. Den er funnet opp til Troms, men de fleste sikre funn er fra kysten av Vestlandet.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til slutten av oktober med tyngdepunkt i september-oktober.

 

Rødlistekarakter: NT – nær truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

NT – nær truet

DD - datamangel

Ikke listet

 

 

Norsk soppdatabase                                         Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.