Tuet køllesopp                      Billedgalleri                      Hjem                           

(Clavaria fragilis) Holmsk. : Fr.

 

DSC_4780.JPG

    ©Per Fadnes

 

Tuet køllesopp består av smale rørformete fruktlegemer som vokser i tuer. Fruktlegemene er tilspisset i enden og spissen blir etter hvert gul til brun farget når soppen eldes.

 

Økologi

Tuet køllesopp vokser vanligvis i ugjødslet naturbeitemark ofte på kalkgrunn men er ikke av de mest kravfulle beitemarksoppene.

Den er ganske vanlig og dens indikatorverdi er sannsynlig begrenset.

Sporene er ellipsoide, ca. 5 x 3 µm store.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juni til begynnesles av desember med tyngdepunkt i september.

 

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. Nordsvamp – Copenhagen. s. 244