Vanlig jordtunge                       Billedgalleri        Hjem

(Geoglossum starbaeckii) Nannf.

 

©Per Fadnes

 

Vanlig jordtunge kan bli relativt stor med fruktlegemer opp til 10cm

Den hører til de jordtungene med skjellet stilk og den er derfor lett å forveksle med andre jordunger med lignende kjennetegn som den vanlige skjelljordtungen.

Mikroskopisk får den seint modne sporer og det er derfor vanskelig å avgjøre både farge og antall tverrvegger i sporene. Sporene er normalt opp til 90µ og har opp til 12 septa. Parafysene er svakt brunlige og skiller seg fra skjelljordtunge som har fargeløse parafyser.

 

Økologi/Indikatorverdi: vanlig jordtunge er vanlig i ugjødslete beitemarker. Indikatorverdien til denne soppen alene er nok begrenset, men den er viktig å få med i totalbildet av soppfloraen på et område. Den ser ikke ut til å ha spesielle krav til geologi.

Siden den lett forveksles med andre jordtunger er det vanskelig å si noe om utbredelse. De skjellete jordtungene er imidlertid vanlige i store deler av landet.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juni til begynnelsen av november med tyngdepunkt i august-september.

 

Rødlistekarakter: Ikke rødlistet

 

Andre nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

Ikke listet

VU - sårbar

EN – sterkt truet

 

 

Norsk soppdatabase                                        Utbredelseskart

 

Referanser:        

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.