Vranglodnetunge                                Billedgalleri         Hjem          

(Trichoglossum walteri) (Berk.) E.J. Durand

 

©Per Fadnes

 

Vranglodnetunge har en størrelse på opp til 5cm. Den er svart og tungeformet, men fruktlegemet er ofte vridd eller foldet. Hele soppen er tett besatt med små hår (setae).

Med en god håndlupe er det mulig å oppdage disse og ved å lage et mikroskoppreparat er de helt tydelige. Svartlodnetunge er forvekslingsart da den også har hår. Den er vanligvis tunge- eller spadeformet uten å være vridd, men den makroskopiske bestemmelsen kan være utilstrekkelig.

Mikroskopisk er de lett å skille. Svartlodnetunge har lange brune sporer med 15 tverrvegger, mens sporene til vranglodnetunge kun har sju.

 

Økologi/Indikatorverdi: Vranglodnetunge er ikke vanlig, og regnes som relativt sjelden. Funn av denne jordtungen indikerer høy naturverdi, og den vokser ofte sammen med en rekke andre sjeldne sopp.

Den er kun funnet i Sør-Norge med de fleste funn langs kysten av Vestlandet og med en klar dominans i Sunnhordland. Den trives best i kalkrike områder.

 

Funnperiode i Norge: Fra slutten av juli til begynnelsen av november med tyngdepunkt i oktober.

 

Rødlistekarakter: VU - sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU - sårbar

EN – sterkt truet

EN – sterkt truet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:        

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.