Vridd køllesopp                                             Billedgalleri          Hjem

(Clavaria amoenoides) Corner, Thind & Anand             

 

                                                                                                                                                                              ©Per Fadnes

 

Vridd køllesopp har hvite til lys gule fruktlegemer som ofte sitter i tett tuer. Fruktlegemene er vridde og blir ofte spisse og brune i toppen med alder.

Sporene er ellipsoide til bønneformete med størrelse 6-9 x 3-4µm.

 

Økologi

Den vokser i ugjødslete beitemarker ofte sammen med andre sjeldne og rødlistede arter. Den er ikke spesielt vanlig og bare funnet noen få steder i Sunnhordland

 

Funnperiode i Norge: Fra midten av juli til begynnelsen av november med tyngdepunkt i august - sepember.

 

Rødlistekarakter: VU sårbar

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

VU sårbar

EN – sterkt truet

Ikke listet

 

Utbredelseskart

 

 

Referanser

Knudsen, H. & Shiryaev, AG. Kautmanova, I. 2012. Clavaria. I Knudsen,

          H. & Vesterholt, J. (red) Funga Nordica.  Agaricoid, boletoid, clavarioid,

cyphelloid and gastroid genera. NordsvampCopenhagen. s. 244

 

Roberts, P. 2008. Yellow Clavaria species in the British Islae. Field Mycology 9(4)

        p. 142-144