Slimjordtunge                         Billedgalleri        Hjem

(Geoglossum difforme) Fr.: Fr.

 

©Per Fadnes

 

Slimjordtunge er som navnet sier tydelig slimet. Den er svart, tungeformet og vanligvis 4-6 cm lang. Den foretrekker tydelig sure bergarter

Mikroskopisk er den svært enkel å skille fra de andre svarte jordtungene. Sporene er tidlig modne, brune med 15 tverrvegger. De er relativt lange (90-120 µm). Parafysene er og spesielle med en karakteristisk ”krøll” i enden.

 

Økologi/Indikatorverdi: Slimjordtunge er en av våre sjeldneste jordtunger. Den har stor indikatorverdi og finnes ofte i beitemarker med en rekke andre sjeldne og rødlistede sopp. Den har få funn på landsbasis og de aller fleste er fra kysten av Vestlandet, noe som indikerer at den foretrekker et oseanisk klima. Den er i hovedsak funnet i områder med sure bergarter.

 

Funnperiode i Norge: September-oktober

 

 

Rødlistekarakter: EN -  sterkt truet

 

Andre Nordiske land:

Sverige

Danmark

Finland

EN – sterkt truet

CR - kritisk truet

Ikke listet

 

 

Utbredelseskart

 

Referanser:

Fadnes P. 2011. Jordtunger (Geoglossaceae) i Sunnhordland, Vest-Norge –

økologiske observasjoner og oversikt over nyfunn og utbredelse.

Agarica, vol 30, 47-62.

Læssøe T, Elborne SA, 1984. De danske jordtunger. Svampe 9, 9-22.

Ohenoja Esteri. 2000. Geoglossacea. I Nordic Macromycetes Vol 1,

Nordsvamp-Copenhagen.  s. 177-183

Olsen Sigurd. 1986. Jordtunger i Norge, Vol 7 (14), 120- 168.